Traditionale ordo written in the Ukranian language

Ordo på Ukrainsk av vår gudstjenesteliturgi Til info så har domprost Ragnhild Jepsen utarbeidet en ordo på Ukrainsk av vår gudstjenesteli...

Les meir

 

Barnegospelkor

LIKER DU Å SYNGE OG DANSE?

Les meir

 

Sprelldag i Rennebu

Velkommen på Sprelldag i Rennebuhallen!

Les meir

 

Babysang høsten 2022

Velkommen til babysang! Nå er det mulig å delta på babysang i alle 4 sokn.

Les meir