Kontaktinformasjon


Støren kirkelige fellesråd
Støren kirkekontor

Besøksadresse: Kjørkvollveien 1, 7290 Støren

Postadresse: Rørosveien 11, 7290 Støren, 7290 STØREN

Tlf. 72403150

Send e-post
Åpningstider:

Mandag - tirsdag - torsdag - fredag mellom klokka 9:00 og 14:00.

Menighetsarbeider

John Bjørnli

948 77 263

Send epost

Sokneprest

Ole Dahle

970 22 513

Send epost

Trosopplærer

Kari Dagrun Digre

90 36 89 85

Send epost

Konsulent

Torill Eggen

95 42 23 15

Send epost

Leder i Singsås menighetsråd

Anne Talsnes Flatmo

90 93 44 36

Send epost

Leder i Budal menighetsråd

Aud Irene Hindbjørg

90 82 61 84

Send epost

Kantor

Magnus Kløften

966 43 444

Send epost

Kirketjener/kirkegårdsarbeider i Singsås

Magnar Kosberg

91 81 35 32

Send epost

Leder i Støren menighetsråd

Erling Lenvik

95 92 36 30

Send epost

Kontakt

Anders Malum

930 59 169

Send epost

Medlem i Soknedal menighetsråd

Tone Rogstad Rise

950 31 869

Send epost

vikarprest

Jan Asbjørn Sagen

916 21 137

Send epost

Leder i Soknedal menighetsråd

Jonna Annelise Adelheid Solem

45 61 44 85

Send epost

Kirketjener/kirkegårdsarbeider i Støren

Ole Sundlisæter

95 81 29 36

Send epost

Kirketjener/kirkegårdsarbeider i Soknedal

Stein Eirik Sundlisæter

97 09 01 20

Send epost

Prostiprest

Hans-Ole Sveia

95 47 54 17

Send epost

Prestevikar

Ørjan Swenberg

406 22 348

Send epost

Kirkeverge

Eli Ødegård

95 08 94 61

Send epost