Menighetenes årsmøte


Dato for menighetenes årsmøter 2021

 

Menighetenes årsmøter skjer på følgende datoer:

Budal kirke 21. mars kl. 14.00 umiddelbart etter gudstjenesten

Støren kirke 11 april kl. 11.00 umiddelbart etter gudstjenesten - AVLYST- ny dato for årsmøte vil bli kunngjort.

Soknedal kirke 18 april kl. 14.00 umiddelbart etter gudstjenesten

Singsås kirke 18 april kl. 11.00 umidddelbart etter gudstjenesten

Eventuelle saker sendes menighetsrådsleder i god tid før årsmøte.

kontaktinfo til menighetsrådsledere se under kontakter.

Vanlige årsmøte saker.

Velkommen!

 Støren kirkekontor.

 

Tilbake