Menighetenes årsmøte


Dato for menighetenes årsmøter 2021

 

Menighetenes årsmøter våren 2021 er utsatt og vil finne sted på følgende datoer:

Soknedal kirke 12 september kl. 11.00 umiddelbart etter gudstjenesten

Støren kirke 19 septemberkl. 11.00 umiddelbart etter gudstjenesten 

Singsås kirke 26 september kl. 11.00 umidddelbart etter gudstjenesten

Eventuelle saker sendes menighetsrådsleder i god tid før årsmøte.

kontaktinfo til menighetsrådsledere se under kontakter.

Vanlige årsmøte saker.

Velkommen!

 Støren kirkekontor.

 

Tilbake