Menighetenes årsmøte


Dato for menighetenes årsmøter 2021

 

Menighetenes årsmøter skjer på følgende datoer:

Budal kirke 21. mars kl. 14.00 umiddelbart etter gudstjenesten

Støren kirke 11 april kl. 11.00 umiddelbart etter gudstjenesten

Soknedal kirke 18 april kl. 14.00 umiddelbart etter gudstjenesten

Singsås kirke 18 april kl. 11.00 umidddelbart etter gudstjenesten

Eventuelle saker sendes menighetsrådsleder i god tid før årsmøte.

kontaktinfo til menighetsrådsledere se under kontakter.

Vanlige årsmøte saker.

Velkommen!

 Støren kirkekontor.

 

Tilbake