Konfirmant 2022


Da starter vi opp igjen med konfirmantundervisning. Måtte dette året bli normalt.

 

Da har vi gleden til å invitere til konfirmantundervisning.

Vi vil ha undervisning i kirkene i hvert sokn på onsdager og torsdager. Støren og Soknedal vil bli delt inn i to grupper.

  • Singsås, Soknedal 1 og Støren 1 har undervisning på onsdager.
  • Budal, Soknedal 2 og Støren 2 har undervisning på torsdager.

Presentasjonsgudstjenesten, der konfirmanten blir presentert for menigheten/kirka, er:

  • Støren: 5/9 kl 11:00 i Støren kirke
  • Budal: 5/9, kl 16:00 ved Storbekkøya
  • Soknedal: 12/9, kl 11:00 i Soknedal kirke
  • Singsås: 12/9, kl 16:00 ved Singsås gml kirkegård

De første undervisningsdatoene er Singsås (15/9), Budal (16/9), Soknedal (22/9 og 23/9) og Støren (29/9 og 30/9)

Er du ikke døpt, men ønsker på bli konfirmert er du hjertelig velkommen og følge undervisningen, og vi vil legge til rette for en eventuell dåp før konfirmasjonsdagen.

Er det noen spørsmål ta kontakt med John Bjørnli på tlf 94877263 eller på mail johbjo@mgk.no.

Søk innen 1. September.

Trykk her for påmelding

Tilbake