Pressemelding angående påskens gudstjenester


 Den norske kirke sender gudstjenester fra Nidarosdomen direkte på Facebook gjennom hele påsken.

 

Det blir kveldsgudstjenester kl. 18.00 på palmesøndag, langfredag og 1. påskedag.

Gudstjenestene overføres på Facebook-sidene til Den norske kirke og Nidaros bispedømme .

- Selv om vi har vært nødt til å avlyse de ordinære påskegudstjenestene i år, så er ikke påsken og påskens budskap avlyst. Derfor er det viktig for oss å bidra til at alle får mulighet til å feire gudstjenester – på skjerm. I krevende tider er Nidarosdomen også et naturlig samlingspunkt, sier fungerende biskop Ragnhild Jepsen. Hun vil selv lede gudstjenesten 1. påskedag. Sokneprest Andreas Hilmo Grandy-Teig er liturg på palmesøndag, mens sokneprest Torgeir Amundsen leder gudstjenesten på langfredag. Domkantorene Petra Bjørkhaug, Magne Harry Draagen og Karen Haugom Olsen har det musikalske ansvaret. I tillegg deltar sangere fra Nidaros domkor og Trondheim vokalensemble.

Sendeplan for nasjonale digitale sendinger, Den norske kirke.

Gudstjenester på Den norske kirkes facebook-side:

Palmesøndag kl 18.00: Gudstjeneste fra Nidarosdomen.

 Skjærtorsdag kl. 20.00: Gospel Church med Stavanger Gospel Company.

 Langfredag kl. 18.00: Gudstjeneste fra Nidarosdomen

 Påskeaften kl. 23.00: Påskenattsmesse fra Oslo domkirke

 1. påskedag kl. 18.00: Gudstjeneste fra Nidarosdomen Annet på Den norske kirkes facebook-side:

 Palmesøndag kl. 09.00: Samlingsstund for de minste

1. påskedag kl. 09.00: Samlingsstund for de minste

1. påskedag kl. 20.00: Påskekonsert med kjente påskesalmer, lovsang og nyskrevne sanger. Medv: Leif Ingvald Skaug, David André Østby, Anita Nymoen Gjerlaug og Svein Skulstad. 

Andakter mandag, tirsdag, onsdag og lørdag kl. 12.00

Ord for natten hver dag kl. 22.00

 

Gudstjenester på NRK:

Palmesøndag kl. 17.00: Gudstjeneste på TV og radio fra St. Petri kirke i Stavanger

 Langfredag kl. 11.00: Gudstjeneste på TV og radio fra St. Petri kirke i Stavanger

 1. påskedag kl. 11.00: Gudstjeneste på TV og radio fra St. Petri kirke i Stavanger

2. påskedag kl. 11.00: Gudstjenestepå radio fra Nordlandet kirke i Stavanger

Tilbake