Ledig stilling


Menighetene søker ny kantor/organist.

100% fast stilling.

 

Stillingen omfatter tjeneste ved gudstjenester, andre kirkelige handlinger, andakter, samt andre arrangementer i menighetenes og fellesrådets regi. Arbeidsområde er i hovedsak kirkene i Støren, Soknedal, Budal og Singsås, men tjeneste andre steder i kommunen må påregnes.

Arbeidsgiver ønsker å tilrettelegge for den lokale kirke som en aktiv og kreativ musikalsk aktør i kommunen, gjerne sammen med det rike kulturlivet som allerede er her. Kantor/organist er en viktig person i dette arbeidet.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

  • Godkjent kirkemusikalsk utdanning. Søkere med annen relevant utdanning og /eller erfaring vil også bli vurdert.
  • Digital kunnskap en fordel, men ikke avgjørende.
  • Søkere må være medlem av Den norske kirke.
  • Må disponere bil.
  • Gode samarbeidsevner.
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

  • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldene avtaleverk og tariff.
  • Pensjonsordning i KLP.
  • Skyssgodtgjørelse.

Søknadsfrist 10. november 2020.

Ansettelse etter avtale

Spørsmål vedrørende stillingen rettes til kirkeverge Eli Ødegård på mobil 950 89 461. Søknad med CV og referanser sendes til Støren kirkelige fellesråd v/ kirkeverge, Rørosveien 11, 7290 Støren eller på e-post til elioed@mgk.no

 

Tilbake