Kontingent, menighetsbladet
 


Kontingent, menighetsbladet
Kontingent, menighetsbladet
Regnskapet for menighetsbladet foreligger. Det viser et regnskapsmessig overskudd på kr 17.701,74. 
Men det tallet forteller ikke alt. Trykking og porto for siste nummer i 2013 ble ikke betalt før 2014. Dermed er det reelle resultatet for 2013 tilnærmet i balanse. Samtidig ser vi at de frivillige bladpengene (kontingenten), fortsatt viser en synkende tendens. Mens utgiftene øker. Fortsetter det slik, vil 2014 gi oss et underskudd, og vi har ikke mye penger i banken. Vi gir nå ut 4 nummer i året. Egentlig ønsker vi å gi ut 6 nummer, for å være mer aktuell både med forhåndsvarsler og reportasjer. Og veien dit er egentlig ikke lang. Om noen flere enn siste år betalte bladet, så vil vi lett sikre de 4 nummer vi har tenkt å gi ut, men også være i nærheten av å få på plass de neste 2. 
Utfordringen er: Send inn din frivillige kontingent med en gang.
Bankgirokonto 4333 35 43487
Redaksjonen


20. januar 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Støren kirkelige fellesråd Powered by Agrando