Utvidelse Støren kirkegård
 


Utvidelse Støren kirkegård
Utvidelse Støren kirkegård
På sensommeren vil fellesrådet foreta en utvidelse av kirkegården ved Støren kirke.
Det er lite plass igjen på den eksisterende kirkegården, og vi kommer til å ta i bruk en del av området i retning Støren Trelast som ble kjøpt til i 1975. Her vil det, i tillegg til ordinære gravfelt, bli tilrettelagte gravfelt for andre trossamfunn. Det vil også bli etablert en navnet minnelund, der det vil bli anledning til å sette ned urner, og et minnesmerke der man vil plassere plaketter med navnene på de som gravlegges der.


20. januar 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Støren kirkelige fellesråd Powered by Agrando