Restaurering av orgelet
 


Restaurering av orgelet
Restaurering av orgelet
Fram mot 200-årsjubileet for Støren kirke
Orgelet i Støren kirke trenger restaurering etter over 50 års bruk. Menighetsrådet og kirkevergen har satt seg som mål at dette restaureringsarbeidet skal være
sluttført til 200-årsjubileet for Støren Kirke i 2017. 

Restaureringsarbeidene er kostnadsberegnet til ca kr 
1.500.000, hvorav Midtre Gauldal kommune over en treårsperiode skal bidra med kr 1.200.000. Resterende kr 300.000 skal innsamlingskomiteen over en treårsperiode skaffe til veie fra private og offentlige aktører.

Innsamlingskomiteen, som består av Vidar Rognes og Ola Haukdal vil starte sitt arbeid i løpet av våren 2014.

Vi er takknemlige for alle som vil bidra til at Støren 
kirke kan skilte med et nyrestaurert og moderne orgel til 200-års jubileet. Menighetsrådet er forøvrig allerede i gang med planleggingen av jubileet i 2017. En rekke arrangement og tiltak er foreslått.
Vidar og Ola


20. januar 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Støren kirkelige fellesråd Powered by Agrando